Debiteuren en Crediteuren: Verschil en Uitleg voor je Boekhouding (2024)

Debiteuren en crediteuren zijn zowel je beste als je slechtste vrienden. Van de een krijg je geld, en aan de ander moet je nog geld betalen. De daadwerkelijke termen debiteuren en crediteuren komen minder vaak voor. Desondanks zullen we beide termen de komende decennia in onze boekhouding blijven tegenkomen. Voor grote bedrijven is debiteuren en crediteurenbeheer een dagelijkse taak, veelal zijn er zelfs werknemers hier fulltime mee bezig. Voor kleinere ondernemers is correct debiteuren- en crediteurenbeheer net zo belangrijk. En gelukkig ook een stuk makkelijker. Je bent een fractie van de tijd kwijt aan correct beheer terwijl het je meer overzicht geeft over de lopende rekeningen.

Kort samengevat is dit de beste boekhoudsoftware voor de debiteuren- en crediteurenadministratie:

 • e-Boekhouden – Beste prijs/kwaliteit
 • Exact Online – Beste voor ZZP en starters
 • Twinfield – Beste voor online factureren

 • Geen boekhoudkennis nodig
 • Inclusief BTW aangifte opstellen en digitaal versturen
 • Middels een voorbeeld boekhouding kun je direct starten
 • Klantwaardering: 8.9

Meer informatie

 • Marktleider met ruim 30 jaar ervaring
 • Veel Koppelingen met externe software
 • Inclusief bankkoppeling
 • Klantwaardering: 8,3

Meer informatie

 • Eenvoudig factuur en offerte maken en versturen
 • Gebruiksvriendelijke interface
 • Automatisch BTW aangifte berekenen
 • Klantwaardering: 8,1

Meer informatie

Het is voor jou waardevol om meer te leren over debiteuren, crediteuren en de precieze verschillen hiertussen. Ondernemers dienen op de hoogte te zijn van belangrijke geldstromen binnen hun bedrijf. En dat is exact wat met debiteuren en crediteurenbeheer mogelijk is.

Daarom neem ik je mee langs een uitgebreide uitleg van debiteuren en crediteuren. Op basis van de onderstaande informatie weet jij hoe jij dergelijk beheer kunt realiseren, waar je op moet letten en best practices voor de opvolging hiervan.

Wat zijn debiteuren?

Wat is een debiteur? Debiteuren zijn bedrijven of personen waar jouw bedrijf nog een debiteuren betaling van moet ontvangen. Deze debiteuren ontstaan op het moment dat een verwachte omzet wordt aangemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een factuur verstuurd. Vanaf het moment dat de factuur ontvangen wordt, is het bedrijf een debiteur. Zolang de factuur niet volledig voldaan is, blijft het desbetreffende bedrijf jouw debiteur.

Ieder bedrijf heeft debiteuren (net als dat ieder bedrijfcrediteuren heeft). Een gezond bedrijf kan dan ook tientallen of zelfshonderden debiteuren hebben. Wanneer je aan consumenten op afbetaling levert,heb je al snel een groot aantal debiteuren.

Debiteuren worden slechts als debiteur aangewezen omdat zij een betalingsverplichting hebben aan jouw bedrijf. Deze benaming is puur voor boekhoudkundige doeleinden.

Debiteuren en Crediteuren: Verschil en Uitleg voor je Boekhouding (4)

Wat zijn crediteuren?

Wat is een crediteur? Crediteuren zijn bedrijven of personen waar jij nog een crediteuren betaling aan moet voldoen. Crediteuren kunnen ontstaan wanneer jij een factuur ontvangt en nog niet volledig voldaan hebt. Zoals je ondertussen kunt concluderen, ben jij voor het bedrijf een debiteur terwijl het bedrijf voor jou een crediteur is.

Je wordt een crediteur wanneer het bedrijf een betaling van jou verwacht en deze nog niet ontvangen is. Dit kan dus ook als je nog binnen de factuurtermijn zit. De crediteuren betekenis is een boekhoudkundige term, waardoor de invulling puur boekhoudkundig is.

Het is niet vreemd om crediteuren te hebben. Zolang jij in staat bent jouw crediteuren tijdig te betalen, heeft dit geen impact op de gezondheid van jouw bedrijf. Wanneer het openstaande bedrag van de crediteuren echter langdurig hoger is dan dat van de debiteuren, bestaat de kans dat jouw bedrijf er minder goed voorstaat. In dat geval is het verstandig om na te gaan wat de oorzaak van dit verschil kan zijn.

Wat is het verschil tussen debiteuren en crediteuren?

Als het goed is, weet je ondertussen wat het verschiltussen crediteuren en debiteuren is. Debiteuren zijn personen of bedrijvenwaarvan jij nog geld moet ontvangen. Crediteuren zijn personen of bedrijvenwaar jij nog geld aan moet overmaken.

Zelfstandig ondernemers hoeven relatief weinig informatie bij te houden (in vergelijking met B.V.’s.) om aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen. Eén van de eisen van de Belastingdienst is echter, ook voor zelfstandig ondernemers, dat er een bepaalde vorm van debiteurenbeheer en crediteurenbeheer is. Ofwel, van jou wordt verwacht dat je stelselmatig bijhoudt welke bedrijven jouw facturen nog niet voldaan hebben en van welke bedrijven jij facturen dient te voldoen.

Mocht je nog vragen hebben over de verschillen tussen debiteuren en crediteuren, adviseur ik je jouw vragen via het reactieveld onder dit artikel te stellen. Via de reacties help ik je namelijk graag verder wat betreft de uitleg over crediteuren en debiteuren.

Debiteuren en Crediteuren: Verschil en Uitleg voor je Boekhouding (5)

Wat is een gezonde balans tussen debiteuren en crediteuren?

Eerder heb je kunnen lezen dat het over het algemeenverstandig is om het bedrag dat jij aan crediteuren dient te voldoen altijd zolaag mogelijk te houden ten opzichte van de debiteuren. De kans is groot datjouw volledige omzet en de bijbehorende kosten te herleiden zijn naar dedebiteuren en crediteuren.

Het is daarentegen belangrijk om debiteuren en crediteurenin een perspectief te plaatsen. Het aantal debiteuren of crediteuren zegtnamelijk weinig. De hoogte van de bedragen die bij debiteuren/crediteurenuitstaan en de periode waarin bepaalde verhoudingen bestaan wel.

Een voorbeeld om het te verduidelijken

Laten we het scenario nemen waar jouw bedrijf eeninvestering heeft gehad om te kunnen groeien. Je hebt hierdoor in de eerstefase van jouw bedrijf een grote debiteur gehad, bijvoorbeeld € 100.000,-.Tijdens deze fase heb je geen crediteuren gehad. In de tweede fase is hetechter tijd om jouw investering of lening te investeren in middelen om jouwbedrijf te laten groeien. Je hebt opeens voor € 50.000,- aan crediteuren maarnog nauwelijks debiteuren, je hebt kortom nauwelijks omzet.

Als je alleen naar de tweede fase kijkt, ontstaat eenverontrustend beeld. Er staan namelijk geen debiteuren tegenover jouwcrediteuren. Nemen we mee dat in de eerste fase een post van €100.000,-aan debiteuren toegewezen werd, begint het verhaal al anders te worden. Kijkenwe daarnaast naar de voorspelling dat in de derde fase debiteuren mogelijk eenpositief verschil van enkele tienduizenden euro’s over de crediteuren hebben?Dan zie je opeens een rooskleurig beeld ontstaan.

Door niet al te complex naar deze twee onderdelen te kijkenleer je meer over de inner workings van jouw bedrijf. Wat is er nodig om winstte maken? Meer debiteuren (die ook echt betalen) dan crediteuren. Dat er eenverschil is op korte termijn maakt in veel gevallen niet uit. Het is veelbelangrijker om op lange termijn een ruim positief verschil te hebben tussendebiteuren en crediteuren.

Welke balans voor jouw bedrijf gezond is hangt sterk af van jouw branche, omvang en groeiplannen. Bedrijven die veel investeringen ofwel leningen hebben weten te verkrijgen, zullen op de korte termijn een groot verschil tussen crediteuren en debiteuren zien. Het beheer hiervan is een taak op zich. Kleine ondernemers met een beperkt aantal geldstromen moeten daarentegen in een vroeg stadium ervoor zorgen dat er meer geld binnenkomt (debiteuren) dan uitgaat (crediteuren).

Dit is hoe jij aan debiteurenbeheer kunt doen

Je bent dus verplicht om debiteurenbeheer als onderdeel van je debiteuren administratie te voeren. De Belastingdienst verwacht bij een eventuele inspectie dat jij een debiteurenbeheer kunt presenteren. Gelukkig is het opstellen en bijhouden van een debiteurenbeheer eenvoudig.

Het enige wat jij in het beginsel hoeft te doen, is hetmaken van een spreadsheet met al jouw klanten. Per klant geef je vervolgensweer welke facturen er nog openstaan en om welk bedrag het in totaal gaat.Idealiter is ook te vinden op welke datum de betaling (op basis van debetalingstermijn) binnen had moeten zijn. Dit is niet verplicht, maar welhandig.

Dat je met debiteurenbeheer begint omdat de Belastingdienst dit vereist is een. Maar onderschat niet hoeveel waarde debiteurenbeheer jouw bedrijf kan opleveren als je meer inzicht krijgt in de precieze stand van jouw debiteuren. Van welke bedrijven hoor jij nog geld te krijgen? Welke rekeningen staan er open?

Crediteurenbeheer is net zo eenvoudig

Je kunt op dezelfde manier jouw crediteuren beheren dooreen overzicht van alle openstaande facturen te combineren met jouw crediteuren.Natuurlijk is dit niet het allerleukste overzicht om er regelmatig bij tepakken. Mogelijk is het wel jouw belangrijkste overzicht omdat het aangeeftwelke rekeningen nog voldaan moeten worden.

Het is overigens aan jou om je crediteurenbeheer vorm tegeven met alleen basisinformatie of ook te voorzien van extra info, zoalsverloopdata en btw. Ik adviseer om een crediteurenbeheer te voeren waarbij alleinformatie aanwezig is waarmee jij snel kunt schakelen en het overzichtbehoudt.

Debiteuren en Crediteuren: Verschil en Uitleg voor je Boekhouding (6)

Hoe kan je het best met debiteuren en crediteuren omgaan?

Nu je weet wat je moet doen om een correct debiteuren- en crediteurenbeheer te voeren, is het belangrijk dat je ook meer te weten komt over de omgang met beide partijen. Debiteuren en crediteuren moeten namelijk in de praktijk je beste vrienden zijn. Debiteuren helpen je om zo snel mogelijk je cashflow op gang te brengen terwijl crediteuren coulanter kunnen zijn wanneer dat nodig is. Ga daarom altijd vriendelijk met debiteuren én crediteuren om. Geef debiteuren net wat meer tijd om te betalen als jouw cashflow dat toelaat. Mogelijk zijn jouw debiteuren in de toekomst crediteuren en dan wil je ook op dergelijke coulance kunnen rekenen.

Met welke programma’s kan je debiteuren en crediteuren beheren?

Wil je een stuk gemakkelijker je crediteuren en debiteuren kunnen beheren? Dan adviseer ik je om een online boekhoudprogramma te gebruiken. Je hebt behoorlijk wat keus als het op boekhoudprogramma’s aankomt. Mijn persoonlijke favoriet is e-Boekhouden, dat een prachtig systeem heeft. Wil je een wat uitgekleder alternatief? Kies van voor Twinfield!

Lees ook mijn review artikelen:

 • eBoekhouden review
 • Twinfield review

 • Geen boekhoudkennis nodig
 • Inclusief BTW aangifte opstellen en digitaal versturen
 • Middels een voorbeeld boekhouding kun je direct starten
 • Klantwaardering: 8.9

Meer informatie

 • Marktleider met ruim 30 jaar ervaring
 • Veel Koppelingen met externe software
 • Inclusief bankkoppeling
 • Klantwaardering: 8,3

Meer informatie

 • Eenvoudig factuur en offerte maken en versturen
 • Gebruiksvriendelijke interface
 • Automatisch BTW aangifte berekenen
 • Klantwaardering: 8,1

Meer informatie

Meest gestelde vragen

Wat is een debiteur voor je boekhouding?

Een debiteur is een bedrijf of persoon waar jouw bedrijf nog een debiteuren betaling van moet ontvangen. Deze debiteuren ontstaan op het moment dat een verwachte omzet wordt aangemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een factuur verstuurd. Vanaf het moment dat de factuur ontvangen wordt, is het bedrijf een debiteur. Zolang de factuur niet volledig voldaan is, blijft het desbetreffende bedrijf jouw debiteur. Debiteuren worden slechts als debiteur aangewezen omdat zij een betalingsverplichting hebben aan jouw bedrijf.

Wat is een crediteur voor je boekhouding?

Een crediteur is een bedrijf of persoon waar jij nog een crediteuren betaling aan moet voldoen. Crediteuren kunnen ontstaan wanneer jij een factuur ontvangt en nog niet volledig voldaan hebt. Je wordt een crediteur wanneer het bedrijf een betaling van jou verwacht en deze nog niet ontvangen is. Dit kan dus ook als je nog binnen de factuurtermijn zit.

Het is niet vreemd om crediteuren te hebben. Zolang jij in staat bent jouw crediteuren tijdig te betalen, heeft dit geen impact op de gezondheid van jouw bedrijf. Wanneer het openstaande bedrag van de crediteuren echter langdurig hoger is dan dat van de debiteuren, bestaat de kans dat jouw bedrijf er minder goed voorstaat. In dat geval is het verstandig om na te gaan wat de oorzaak van dit verschil kan zijn.

Is er een gratis boekhoudpakket voor debiteuren en crediteurenbeheer?

Er zijn diverse gratis boekhoudpakketten beschikbaar om het debiteuren en crediteuren beheer te regelen. Hiermee is het debiteuren en crediteurenbeheer op de juiste manier geregeld en heb je er geen omkijken meer naar.

Gerelateerde artikelen

Top 10 Boekhouding Apps

De moderne ondernemer kan niet meer zonder een boekhouding app. Maar wat zijn dit soort apps eigenlijk? Wat kan je met een boekhoud app?

Exact voor Debiteurenbeheer | Alle Opties Uitgelegd

Exact gebruiken voor Debiteurenbeheer of koppelen met Debiteurenbeheer software? Ik leg je er alles over uit.

Factuur Eenvoudig maken?

Wil je gratis, gemakkelijk en snel een factuur maken? Bekijk onze top 3 gratis software om facturen te maken ✓Onafhankelijke vergelijking

Gratis Boekhouden als Startende Ondernemer?

e-Boekhouden.nl is volledig gratis in de eerste 15 maanden na je KvK inschrijving!

 • Onbeperkt factureren
 • Gratis boekhouding app
 • Gratis scan en herken voor facturen en bonnetjes
 • Uitstekende klantenservice die je op weg helpt
 • Gratis boekhoudcursus voor beginners
 • Maandelijks opzegbaar

Debiteuren en Crediteuren: Verschil en Uitleg voor je Boekhouding (10)

Probeer nu gratis

Debiteuren en Crediteuren: Verschil en Uitleg voor je Boekhouding (11)
Mark Rosbergen

Expert bedrijfssoftware

Over mij

ZelfBoekhouden is een platform dat vanuit veel passie voor het accountancy vak is ontstaan. Oprichter Mark Rosbergen startte het platform met als doel om mensen te helpen met hun ondernemersvragen, met name op het gebied van boekhouden. Met meer dan 20 jaar ervaring in accountancy worden ondernemers dagelijks geholpen om verder te komen met hun onderneming. Hoe? Oplossingen bieden voor alle ondernemersvraagstukken in de vorm van vergelijkingstools, templates, rijkgevulde artikelen en tips! Wij helpen jouw onderneming verder.

Geef een reactie

Debiteuren en Crediteuren: Verschil en Uitleg voor je Boekhouding (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5619

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.